Trainingsacteren

Opleiding

Bij Hebbes Academy ben ik opgeleid tot trainingsacteur (2017). Daarin heb ik mijn ervaring als orthopedagoog en acteur samengevoegd en aangevuld met alle belangrijke vaardigheden die een trainingsacteur nodig heeft. Het afstemmen is daarin mijn rode draad: zowel het afstemmen op de deelnemer die tegenover je in een trainingsgesprek zit, als afstemmen op en met de trainer over de aanpak, doelstellingen en verwachtingen van de training.

Ervaring gespreksvoering

Als orthopedagoog doe ik al jarenlang ervaring op in gespreksvoering met:

  • Dove en slechthorende jongeren en volwassenen (ook met inzet Tolk Gebarentaal)
  • Jongeren met communicatiebeperkingen/ een taalontwikkelingsstoornis.
  • Jongeren met een bijkomende stoornis zoals autisme, ADHD, ODD
  • Jongeren met een lagere cognitie
  • Ouders met uiteenlopende culturele en/of sociale achtergronden
  • Management Onderwijs en Zorg
  • GZ-Psychologen en psychiaters
  • Medewerkers van Woongroepen, Jeugdzorg, GGZ, Gemeenten, Leerplicht, Onderzoekscentra.

Agressietraining

In 2018 heb ik ‘Agressietraining voor trainingsacteurs’ gevolgd bij Hebbes Academy. Hierdoor ben ik ook heel goed inzetbaar voor Agressietrainingen in het werkveld.